Leonie de Bot

Financial clarity

voor non-profits

(boekhouding, rapportage en advies)Clarity in creating

Structural consultations for entrepreneurs and individuals


Ik heb hierboven mijn best gedaan om mijn werk in nette en duidelijke hokjes aan te bieden zodat jij snapt waar je me voor kunt inhuren maar de werkelijkheid is dat mijn aandacht en interesse allerlei kronkels volgen die voor mij dan weer heel logisch bij elkaar passen. Soms uit zich dat in schrijfsels.


1 2 3 4 5