Structural Tension is de beweging via de weg van de minste weerstand naar ons doel.

Wie wil er nou niet via de makkelijkste weg haar doel bereiken?

Daarom is het goed om te begrijpen wat er gaande is als het maar steeds niet lukt of maar half of wanneer onze weg voorwaarts een avontuur in frustratie is of wanneer ons succes op het ene vlak deels teniet wordt gedaan door de prijs die we ervoor betalen op een ander vlak.

business consulting Den Bosch
twee tegenstrijdige richtingen

Structural Conflict is de boosdoener. Jij kunt er niks aan doen 🙂

Van structural conflict is sprake wanneer we tussen twee tegenstrijdige belangen heen en weer worden getrokken. Dat klinkt bekend, niet waar?

Structural Conflict - deel 3/4

Neem nou dat beursgenoteerde bedrijf weer. Het heeft fantastische plannen voor de toekomst en een goed doordacht business plan om er te komen. Toch maakt het keuzes die die lange termijn plannen schaden. Een grootschalige reorganisatie vindt plaats en mensen worden massaal ontslagen. Mensen die nodig zijn om die lange termijn plannen uit te voeren. Waarom?

Omdat ze in hun business plan vergeten zijn om 1 structuur element mee te nemen. Het managen van de verwachtingen van hun aandeelhouders. Die willen geld zien. Liever vandaag dan morgen. Die druk om nu winst te maken zorgt voor een kostenbesparingsronde die lijnrecht ingaat tegen de plannen voor groei.

Ze worden dus heen en weer getrokken tussen twee tegenstrijdige belangen. Structural conflict. Omdat geen van de belangen een duidelijke voorrang krijgt boven de andere, wordt het conflict opgelost door dan weer gehoor te geven aan het ene, dan weer aan het andere.


Organisaties zitten of in een voorwaartse (advancing) structuur of in een heen-en-weer (oscillating) structuur.

Dat een organisatie in een voorwaartse structuur zit kun je zien aan hoe hun prestaties een opstap zijn naar volgende prestaties. Alles telt. Zelfs fouten en die dingen die niet mee zaten worden getransformeerd tot belangrijke leerprocessen die weer leiden tot nog meer succes.

Een organisatie die in een heen-en-weer structuur zit laat een heel ander patroon zien. Een stap voorwaarts wordt gevolgd door een stap terug. Succes op het ene vlak wordt teniet gedaan door problemen op een ander vlak. Of wanneer er wel successen zijn dan fungeren die niet als een springplank naar nieuwe successen maar verdwijnen uiteindelijk een beetje in het niets.

In beide organisaties worden er successen geboekt. Het verschil zit hem in de consequenties van die successen. Binnen een voorwaartse structuur leiden korte termijn successen tot lange termijn successen. Er is een opwaartse lijn van high performance. In een heen-en-weer structuur blijven korte termijn successen, korte termijn successen. De vooruitgang is langzaam en moeizaam en het bouwt zich niet echt op.

Structural conflict leidt tot een heen-en-weer structuur. Hier is sprake van wanneer tegenstrijdige belangen ons eerst de ene kant optrekken en dan weer de andere kant.

Afvallen laat heel mooi zien hoe dit werkt.

Structural Conflict - deel 3/4

Er is structural tension. Een verschil tussen mijn huidige gewicht en mijn gewenste gewicht. De actie die ik onderneem om dat spanningsverschil op te lossen is … afvallen!

Maak een plaatje in je hoofd waarin ik een elastiek om mijn middel heb wat vast zit aan mijn doel, het gewenste gewicht. Er staat flinke spanning op dat elastiek. Hoe dichter ik bij mijn doel kom, hoe minder spanning er op het elastiek komt te staan.

Maar helaas, er zit nog een elastiek om mijn middel. Die strekt zich uit aan de andere kant van mij. Er is namelijk nog een spanningsverschil. Tussen de hoeveelheid voedsel die mijn lichaam heeft en de hoeveelheid die het wil. Hoe dichter ik toe beweeg naar mijn gewenste gewicht, hoe minder spanning er op het elastiek van mijn afvalactie komt te staan, maar hoe meer spanning er op het elastiek van mijn behoefte aan voedsel komt te staan. Wat is dan de makkelijkste actie?

Eten.

Nadat ik dat heb gedaan, heeft het elastiek aan mijn linkerkant bijna geen spanning meer. Het andere elastiek daarentegen staat strak! Ik ben te dik! Ik wil afvallen! Dus daar ga ik weer, aan het lijnen. Totdat ..


Het beeld is bekend en het heen-en-weer patroon dagelijkse praktijk voor heel veel mensen.

Hoe los je structural conflict nou op?
You don’t.

Wanneer er twee tegenstrijdige belangen aan je trekken dan is dat onoplosbaar. Wel kun je uit structural conflict stappen en in structural tension. Dat doe je door beide belangen te erkennen en van de een je prioriteit te maken en met het tweede in je actieplan in te bouwen.

Alle organisaties kennen de tweestrijd tussen de wens tot vernieuwing/groei/verandering en de behoefte aan continuïteit/stabiliteit.

Continuïteit kan dan staan voor inkomen of voor het tempo van verandering bijvoorbeeld.

Ooit wel eens een fantastisch ondernemersplan gehad waar je vol voor ging om jezelf vervolgens min of meer op te branden in het proces? Je had simpelweg te veel zorgen om geld along the way. En veel te strakke deadlines bedacht die geen rekening hielden met de tijd die je nodig hebt om ouder, geliefde, familielid, vriendin te zijn. Laat staan mens?

Dan had je in je actieplan geen stappen ingebouwd die rekening hielden met je behoefte aan continuïteit.

Of we structural tension maximaal gebruiken of blijven hangen in structural conflict is voor een groot deel afhankelijk van onze relatie met de realiteit.

Dit artikel is deel van een reeks van 4 artikelen waarin de basis principes van Organizational Structure worden uitgelegd. How to design your business for success.